Профил на купувача

Пазарни консултации

Запитване за оферта за СМР на НЧ "Христо Ботев-1927"-с. Кипра

Друга полезна информация

Запитване за оферта

  • Публикувано: 20.9.2018 г. 13:27:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки