Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

 

Поръчката предвижда ремонт на едноетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Девня, кв. Девня, бул. Съединение №173 и обхваща подмяна на покривни материали, изкърпване и боядисване на вътрешни стени, полагане на топлоизолация на външни стени от пенополистирол EPS 100 мм, подмяна на дограма и настилки, окачени тавани, ремонт на санитарни помещения, ел. и ВиК инсталации и др. Конкретните видове и количества СМР са описани в количествената сметка.

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 4.4.2019 г. 10:46:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки