Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на обект „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 16.12.2021 г. 12:15:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки