Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

Описание

ДО

 

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

гр. Варна 9009, район Младост, ул. Академик Андрей Сахаров № 1, ет. 5,

на вниманието на Ангел Дерменджиев - управител

e-mail: patstroi.[email protected]

 

„СИС БИЛД” ЕООД, ЕИК 203559349,

гр. Варна 9009, район Младост, бул. Сливница № 189,

на вниманието на Живко Николаев Комаров - управител

e-mail: [email protected]

 

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

гр. Варна 9002, район Приморски, бул. Осми Приморски полк № 83, ет. 2,

на вниманието на Стефан Георгиев Павлов и Веселин Пламенов Фъргов - управители

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

“ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, КЪТ ЗА РАЗХОДКА И ДРЕСИРОВКА НА КУЧЕТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В „ГРАДСКИ ПАРК „МАРКОВО“, КВ. ПОВЕЛЯНОВО, ГР. ДЕВНЯ”

 

Контакти

инж. Галина Димитрова, отдел Устройство на територията

Предварително обявление

Техническа спецификация

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Приложения към Техническата спецификация

Образци за участие

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор (коригирана)

Техническа спецификация (коригирана)

Образец на КСС (коригиран)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 21.6.2022 г. 11:24:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки