Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково”

Описание

Поръчката предвижда: изграждане на бетонови стъпки за спортни съоръжения; доставка и монтаж на парково осветление; изграждане на водоснабдяване и канализация на парка; озеленяване; озеленяване.

            Място на изпълнение: гр. Девня, кв. Повеляново.

            Конкретните видове и количества СМР са описани в Техническата спецификация, приложена към поканата.

Контакти

инж. Галина Димитрова 051947011

Друга полезна информация

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Проект за договор

Техническа спецификация

Образци за участие

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 31.5.2022 г. 11:48:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки