Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Ремонт на здравна служба в с. Кипра, община Девня

Описание

Поръчката предвижда ремонт на двускатен дървен покрив на здравната служба в с. Кипра и подмяна на стара дървена дограма. Предвидено е новата дограма да бъде:

  • Вътрешна дограма /врати/ – алуминиева, с пълнеж от ПДЧ;

Външна дограма – 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм. Прозорците да се отварят двуосно.

Съобщения

Съобщение за отваряне на офертите

Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите оферти

Протоколи и доклади

Протокол 1

Протокол 2

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Друга полезна информация

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Техническа спецификация

Образци за участие

Образец на ЕЕДОП

  • Публикувано: 29.12.2020 г. 14:16:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки