Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Доставка и монтаж на неупотребявана отоплителна система и демонтаж на съществуващата отоплителна система в СОУ „Васил Левски

Описание

Публикувано на: 22.10.2012, 09:13 Валидно до:31.10.2012 г. Номер в регистъра на АОП: 9007713Обществена поръчка чрез публична покана за „Доставка и монтаж на неупотребявана отоплителна система и демонтаж на съществуващата отоплителна система в СОУ „Васил Левски” и СОУ „Васил Левски” – филиал, град Девня” 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:40:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки