Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури –№ 0000537363

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.    ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЗОП .     ДОСИЕ 1-2015 ПП
- Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
- Дата на плащане –  в обобщен вид за м. март  2016 г. Платежни- м.март 2016 г.
-Основание за плащане: Фактури –№ 0000537363,0000537659,0000537394,0000538530,0000531837,
0000536875,0000544553,0000543731,0000543742, 0000543758,0000543764,0000543743,
0000543759,0000543734,0000510479,0000519213,0000527490,
0000533095,5000006587
- Общ размер на плащането -  3712.60 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.4.2016 г. 15:39:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00