Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Девня за календарната 2016 година

Разяснения

Писмен отговор ваучери

Публична покана

Протоколи и доклади

Протокол

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Друга полезна информация

Съобщение до медиите

Образци

Проект на договор

Документация за участие и техническа спецификация

  • Валиден/на до: 23.3.2016 г. 0:00:00
  • Публикувано: 12.3.2016 г. 16:51:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 12.3.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9051216
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки