Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка чрез покупка на два броя употребявани товарни автомобила със самосвална уредба, за нуждите на община Девня

Разяснения

Писмен отговор-товарни

Протоколи и доклади

Протокол №1003-47

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000000875/22.03.2016 г.

Друга полезна информация

Съобщение до медиите

Публична покана

Проект на договор

Документация за участие и техническа спецификация

Образци

  • Валиден/на до: 17.3.2016 г. 0:00:00
  • Публикувано: 8.3.2016 г. 12:31:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 8.3.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9051066
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки