Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведениe „Здравец” 2016

Описание

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведени „Здравец” по обособени позиции:
-Обособена позиция №1 -  «Доставка на хляб и хлебни изделия, брашно; Доставка на мляко и млечни продукти; Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти; Доставка на плодове и зеленчуци; Доставка на варива, подправки и други хранителни продукти; Доставка на захар и захарни изделия“
-Обособена позиция №2- „Изделия на хранително-вкусовата промишленост, запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договори за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Здравец"

Друга полезна информация

Указания

Образци

Спецификация

Начална страница

Договор

Списък с хранителни продукти

Покана

  • Валиден/на до: 21.4.2016 г. 0:00:00
  • Публикувано: 12.4.2016 г. 10:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 12.4.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9052417
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки