Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Образци за участие - актуален образец на КСС за ОП 2

Информация

Уведомяваме ви, че в първоначално публикуваният образец на КСС за Обособена позиция 2 е допусната техническа грешка, като в заглавието на образеца вместо "Обособена позиция № 2: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Незабравка“ е записано "Обособена позиция № 1: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Детелина“. Участниците следва да използват актуалния образец, публикуван по-долу.

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 10.7.2019 г. 19:48:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00