Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Обявление за приключване на договор №1007-157 за обществена поръчка

Информация

Забележка: Посочените в поле IV.6 суми са с включен ДДС

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 16.8.2017 г. 14:00:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 16.8.2000 г. 16:00:00