Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Ремонт на помещения в Център за личностно развитие в гр. Девня

Описание

Поръчката предвижда текущ ремонт на помещения в Център за личностно развитие в гр. Девня, включващ подмяна на дограма и настилки, облицоване на стeните с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 50 мм. на метална конструкция, директно закрепена по стени, монтиране на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600, подмяна на облицовка от керамични плочки на циментов разтвор, ремонт на съществуващата ел. Инсталация.

Съобщения

Съобщение за отваряне на офертите

Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите оферти

Протоколи и доклади

Протокол 1

Протокол 2

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Друга полезна информация

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Техническа спецификация

Образци за участие

Образец на ЕЕДОП

  • Публикувано: 29.12.2020 г. 0:08:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки