Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на осветление на детска площадка в кв.Повеляново

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 1.9.2020 г. 20:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки