Профил на купувача

Покани за събиране на оферти - Документи

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Информация

Файлът може да бъде достъпен тук.

  • Оферта с покана: Връзка
  • Публикувано: 22.8.2018 г. 12:52:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00