Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000000477/29.05.2015 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-332/12.09.2014 г.
            - Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Специализиран превоз на ученици и служители - 2014 "
  - Дата на плащане - 15.09.2015г.    
  - Основание за плащане:  Ф-ра №0000000477/29.05.2015 г.,Сума с ДДС   653.01 лв.
                                              Ф-ра №0000000478/29.05.2015 г.,Сума с ДДС 1160.90 лв.
                                              Ф-ра №0000000479/15.06.2015 г., Сума с ДДС    54.00 лв.
                                              Ф-ра №0000000480/30.06.2015г., Сума с ДДС 2132.09 лв.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 8.10.2015 г. 15:35:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00