Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000002353/21.07.2014 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-189/21.07.2004 г.  и ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1007-133/18.04.2008 г.
 - Предмет на договора:  ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ДЕВНЯ
 - Дата на плащане - 01.10.2015 г. с Платежно нареждане
 - Основание за плащане:
  Фактура №0000002353/21.07.2014 г., Сума  4 000.00 лв. с ДДС
  Фактура №0000002355/21.07.2014 г., Сума  6 132.61 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 28.10.2015 г. 10:53:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00