Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000000441/31.10.2014 г-2

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-332/12.09.2014 г.
            - Предмет на договора: За изпълнение на обществена поръчка,, Специализиран превоз на ученици и служители"
            - Дата на плащане - 09.01.2015 г.   Пл.№ 4850
            - Основание за плащане: Фактура №0000000441/31.10.2014 г., Платежно
            - Размер на плащането – 1 000.00 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 4.2.2015 г. 10:34:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00