Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Освобождаване на гаранциите

Информация

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, върнати оригинали на банкови гаранции за участие в процедурата на 21.08.2015 г., на класираните на първо и второ място участници.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 31.8.2015 г. 16:59:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00