Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 12.3.2015 г. 10:15:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00