Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на канцеларски матариали, компютърни консумативи и формуляри за нуждите на Община Девня

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактури -1000035760,1000035874,1000035827, 1000035962

  • Публикувано: 7.11.2014 г. 14:36:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки